Baracker

Baracker

mildy11 No Comment
Okategoriserade

Temporära baracker

Barackers vara eller icke vara är något som ofta diskuteras. Baracker eller som de ibland kallas “moduler” är en sorts flyttbar lokal. Dessa byggs i en fabrik, är klimatskyddade och visar väldigt sällan kvalitetsbrister. Dagens baracker byggs med hållbarhet och effektivitet i fokus och är en väldigt bra lösning som tillfälliga lokaler för företag eller som en lösning på befolkningsökningens tryck på skolor. De flyttbara lokalerna byggs utifrån slutkundens önskemål och är i ett samhällsperspektiv en hållbar och effektiv lösning. Dock skall dessa lokaler inte ses som någon långsiktig lösning.

Många menar att dessa “temporära” lösningar bara är ett slöseri med pengar men att exempelvis bygga upp en permanent överskottskapacitet för skolor och förskolor blir många gånger dyrare. Samtidigt måste man ta i åtanke den samhällskostnad som uppstår när skolelever tvingas transportera sig längre bort eller till diverse andra lokaler för att kunna få sin undervisning. Med dessa modullösningar får både elever och lärare snabbt en flexibel och modern lokal inom sitt närområde.

I media har användningen av så kallade baracker nyligen varit i hetluften. Det har presenterats att barn och personal känner sig otrygga, ställs inför dåligt isolerade lokaler eller problem med buller. Denna problematik är självklart inte orsakad av lokalerna i sig. Konstruktörerna av de temporära lokalerna följer samma byggnadstekniska krav som ställs mot de permanenta lösningarna. I och med att dessa baracker byggs enligt kundens önskemål kan man på ett enkelt sätt anpassa dessa när det gäller isolering eller bullerskydd. Det har även lagts fram att denna temporära lösning är onödigt kostsam. Men då detta bara skall ses som en temporär lösning är påståendet inte korrekt. Då bristen på lokaler i samband med just befolkningsökning, evakueringar efter brand eller vattenskador gör att det inte finns någon billigare eller bättre lösning och inte går att lösa proaktivt.

Leave a Reply

Industrial factory

industry infrastructure

Production industry

Production industry

Future production industry

future production industry